Ny blankett vid anmälan av företagskoncentrationer

Publicerad

Den nya konkurrenslagen, som väntas träda i kraft den 1 november 2008, innebär att ny föreskrift med blankett och anvisningar för anmälan av företagskoncentrationer ska utfärdas. Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter och förslag i det fortsatta beredningsarbetet.

-Vi kommer att övergå från dagens dominanstest till ett nytt substanstest, det så kallade SIEC-testet när företagskoncentrationer ska prövas, säger Gunnel Schön, avdelningschef vid Konkurrensverket. 

Det innebär en anpassning till EU:s bestämmelser på företagskoncentrationsområdet (se regeringens proposition 2007/08:135). Omsättningströsklarna för anmälningsplikt kommer också att ändras, vilket innebär en ökad fokusering på koncentrationer med effekter på den svenska marknaden.

Då förändringarna leder till att Konkurrensverket delvis kommer att behöva andra uppgifter än idag vid analyser av olika företagskoncentrationer är det nödvändigt att utarbeta en ny föreskrift med blankett och anvisningar för anmälan av företagskoncentrationer. Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter och förslag som kan användas i det beredningsarbetet. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 21 april 2008.

Skicka dina synpunkter till konkurrensverket@kkv.se

Relaterad information