NOU inordnas i Konkurrensverket

Pressmeddelande

Just nu pågår arbetet med att förbereda en inordning av Nämndens för offentlig upphandling (NOU) verksamhet i Konkurrensverket. Till halvårsskiftet kan en ny organisation vara på plats.

På Upphandlingsdagarnas första dag i Stockholm behandlades frågan om den framtida inriktningen av den offentliga upphandlingen. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell konstaterade att NOU:s verksamhet nu ska inordnas i Konkurrensverket. Regeringen har därför gett Konkurrensverket i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för en inordning av upphandlingsfrågorna.

Syftet med att inordna NOU:s verksamhet i Konkurrensverket är att förstärka tillsynen av lagen om offentlig upphandling. Myndigheternas samlade kompetens ska nu utnyttjas och tillsynen av den offentliga upphandlingen integreras med Konkurrensverkets nuvarande myndighetsuppgifter.

  Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren framhöll att upphandlingsfrågorna ingår som en naturlig del i en samlad konkurrenspolitik.

– En gemensam organisation som hanterar både upphandlings- och konkurrensfrågor blir mer slagkraftig. Det finns stora fördelar med att dessa frågor i fortsättningen kan hanteras inom ramen för en gemensam organisation, säger Claes Norgren.

Samordningen är tänkt att vara genomförd den 1 juli i år. Den 28 februari ska Konkurrensverket, efter att ha samrått med NOU, lämna förslag om resurser till den nya organisationen.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Karreskog, avdelningschef, tfn 08-700 16 74
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Läs regeringsuppdraget på vår webbplats www.konkurrensverket.se

Relaterad information