Norsk gas kan stärka konkurrensen

Publicerad

Naturgas från Norge kan leda till stärkt konkurrens och lägre priser på den svenska naturgasmarknaden. Men då måste prissättningsmodellen göras på ett annat sätt än vad som i dag gäller för den naturgas som kommer via Danmark. Det menar Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Konkurrensverket välkomnar det så kallade Skanled-projektet som innebär en ytterligare tillförselpunkt för naturgas till Sverige från Norge. En ökad tillförsel av naturgas och nya aktörer på marknaden skapar förutsättningar för en bättre fungerande konkurrens på marknaden för naturgas i Sverige.  

Ett villkor för att priserna ska kunna hållas nere, och konkurrensen stärkas, är dock att prissättningen inte görs efter alternativa energiformer utan att naturgasen prissätts utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också en risk att nya aktörer får svårt att komma in på marknaden då 90 procent av ledningens kapacitet redan är uppbokad, framhåller Konkurrensverket.

Relaterad information