Norrköpings kommun har felaktigt direktupphandlat boendestöd

Publicerad

Norrköpings kommun har inte haft synnerliga skäl att direktupphandla boendestöd. Det rör sig om otillåtna direktupphandlingar konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut.

Konkurrensverket startade en utredning efter en anmälan med påstående om att Norrköpings kommun har tecknat ett ramavtal samt flera enskilda avtal med en leverantör avseende boendestöd utan att ha annonserat först.

Under perioden september 2012 till och med april 2014 har Norrköpings kommun direktupphandlat boendestöd av en specifik leverantör om drygt 33 miljoner kronor. Kommunen menar att de har haft synnerliga skäl att direktupphandla nämnda tjänst.

Konkurrensverket anser att kommunen inte har haft synnerliga skäl att direktupphandla. Det har heller inte framkommit några andra omständigheter som skulle göra att någon av de övriga undantagssituationer som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle kunna bli tillämpliga. Kommunen har därför genomfört otillåtna direktupphandlingar, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket poängterar samtidigt att endast ett av de avtal som har granskats kan bli föremål för en ansökan om upphandlingsskadeavgift. På grund av dess låga värde har Konkurrensverket istället valt att göra en samlad och systematiskt bedömning och hantera alla avtal i ett och samma tillsynsbeslut.

Senast uppdaterad:

Relaterad information