Nordiskt samarbetsavtal träder i kraft i Sverige och Finland

Publicerad

I dag träder ett nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor i kraft för Sverige och Finland.

Det nya nordiska samarbetsavtalet innebär förbättrade möjligheter för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder samt att utbyta information i anknytning till utredningar.

Det nya avtalet ersätter det tidigare nordiska samarbetsavtalet från 2003 när partnerna godkänner det. Den 20 december träder avtalet i kraft även för Danmark.

Senast uppdaterad:

Relaterad information