Nordisk slutkundsmarknad för el bra för konkurrensen

Publicerad

I ett remissvar över Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden, stöder Konkurrensverket ambitionen att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el.

Den föreslagna modellen med samfakturering av el- och nätavgifter där elhandlaren blir kundens huvudsakliga kontakt på elmarknaden, kan bidra till mer aktiva kunder och även ett minskat användande av de dyrare anvisningsavtalen.

Svenska kraftnät föreslås få i uppdrag att utreda hur ett centralt informationshanteringssystem (data-hubb) kan utformas. Konkurrensverket anser att det i detta uppdrag även bör ingå att utvärdera förutsättningarna för ett mer utvecklat decentraliserat/bilateralt system, liknande dagens modell.

Relaterad information