NIBEs förvärv av Enertech till särskild undersökning

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som framförallt berör marknaden för värmepumpar.

Den 25 oktober 2016 tog Konkurrensverket emot en anmälan om företagskoncentration gällande NIBE Industrier AB:s förvärv av huvudparten av Enertech Group. Förvärvet berör framförallt marknaden för värmepumpar. Den inledande undersökningen indikerar att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen.

För att kunna ta slutlig ställning krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att fortsätta utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 28 februari 2017 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Stockholms tingsrätt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information