Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

Publicerad

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.

Förslaget kan medföra oklara ansvarsförhållanden mellan nämnda parter, komplicera upphandlingsprocessen och ge oförmånliga inköpsvillkor till nackdel för samhällsekonomin och konsumenterna.

Relaterad information