Nej till ny lag om innovationsfrämjande upphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket ställer sig däremot positivt till innovationsfrämjande upphandlingar som lyfts fram i betänkandet och delar också utredningens uppfattning och beskrivningar av de möjligheter som finns för innovationsfrämjande åtgärder.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringen om betänkandet Innovationsupphandling (SOU:2010:56). Men Konkurrensverket avstyrker en ny lag om förkommersiell upphandling eftersom en sådan skulle komplicera den offentliga upphandlingen. Ytterligare regler skulle dessutom vara svåra att förena med målsättningen om att få färre och enklare regler vid offentlig upphandling.

Relaterad information