Nej till monopol på avtalslicenser

Publicerad

Ge inte ensamrätt till en organisation att träffa avtal för att ta in ersättning för användning av upphovsrättsskyddat material. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket avstyrkte förslaget redan i yttrandet över delbetänkandet från Upphovsrättsutredningen och vidhåller den inställningen även i yttrandet över utredningens slutbetänkande ”En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)”.

Relaterad information