Nej till föreslagna skatteregler för investeringsfonder

Publicerad

De föreslagna förändrade skattereglerna för investeringsfonder leder till inlåsningseffekter. Därför avslår Konkurrensverket förslaget.

I yttrandet till regeringen skriver Konkurrensverket bland annat att en konsekvens av förslaget blir att en investerare som avyttrar sitt innehav i en viss fond för att istället investera i en annan fond betalar en högre skatt än en passiv investerare. Det leder till ökade kostnader för investerare i samband med fondbyte. Den föreslagna beskattningen skapar en inlåsningseffekt. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget.

Relaterad information