Nasdaqs agerande utgjorde inte missbruk

Publicerad

Nasdaqs agerande när konkurrenten Burgundy försökte flytta in i en datorhall i Lunda i Stockholm utgjorde inte missbruk av dominerande ställning. Det slår Patent-och marknadsöverdomstolen fast.

Liksom Patent- och marknadsdomstolen friar Patent- och marknadsöverdomstolen därmed Nasdaq.

– Jag kan konstatera att domstolen gör en annan bedömning än vad Konkurrensverket gjorde. Vi kommer nu analysera domen för att se vilka lärdomar vi kan dra av detta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Företaget Burgundy hade förhandlat med företaget Verizon om att få placera sitt handelssystem i en datorhall i Lunda där ett antal viktiga börskunder redan hade sin handelsutrustning. Konkurrensverket har i målet gjort gällande att Nasdaq använde sig av påtryckningar för att få datorhallsleverantören, Verizon, att inte erbjuda Burgundy plats i datorhallen, där även Nasdaqs nordiska marknadsplatser var placerade. Burgundy tvingades att placera sitt handelssystem i en annan datorhall i Stockholm.

Enligt domstolen var Nasdaqs agerande inte ägnat att begränsa konkurrensen eftersom Burgundy vid tidpunkten inte var en effektiv konkurrent till Nasdaq.

År 2015 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan mot Nasdaq. Konkurrensverket yrkade i målet att Nasdaq skulle betala drygt 28 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

Domstolen har nu slutligen avgjort att Nasdaqs agerande inte var en överträdelse av konkurrensreglerna. Domen kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:
Masoud Kinsdale, processråd, tfn 08-700 15 32
Sara Rastner, processråd, tfn 08-700 15 66
Marie Strömberg Lindvall, kommunikatör, tfn 076- 542 15 92

Senast uppdaterad:

Relaterad information