Mutor hotar hela samhället

Publicerad

Alla som hanterar offentliga pengar uppmanas att ta ett tydligt ansvar för att sätta stopp för mutor, karteller och fusk med upphandlingsreglerna. Det kräver Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, Gunnar Stetler, överåklagare och chef för Riksenheten mot korruption, och Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, i en gemensam debattartikel.

Mutor och andra otillbörliga sätt att påverka beslut undergräver respekten och förtroendet för reglerna och för de offentliga institutionerna. De tre myndighetscheferna vill med artikeln peka på hur mutor kan påverka de områden där de är verksamma, och vad som kan göras för att minska risken för mutor och korruption. Upphandlande myndigheter som hanterar offentliga medel uppmärksammas på att chansen ökar att hitta oegentligheter om man är uppmärksam på risken att olika sorters fusk och regelbrott faktiskt kan ha kopplingar till varandra.

I artikeln som publicerats i Dagens Industri skriver de tre myndighetscheferna Dan Sjöblom, Konkurrensverket, Gunnar Stetler, Riksenheten mot korruption, och Ingemar Hansson, Skatteverket, bland annat så här:

– Mutor, korruption och andra oetiska handlingar som leder till att skattepengar går i fel fickor ska inte accepteras. Att ha en nolltolerans mot denna typ av otillåten verksamhet är ingen utopi.

Under senare tid har flera fall av otillåtna mutor och korruption uppdagats och blivit föremål för rättsliga processer. Just nu pågår riksdagsbehandling av en ny lag mot mutbrott.

Relaterad information