Mullsjö kommun döms att betala upphandlingsböter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Jönköping har dömt Mullsjö kommun att betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter för en otillåten direktupphandling av städtjänster.

Ett avtal om utförande av städtjänster skrevs mellan Mullsjö kommun och ett städföretag utan att upphandlingen annonserades och konkurrensutsattes. Städföretaget har fakturerat kommunen över tre miljoner kronor utan att kontrakten upphandlats korrekt.

Förvaltningsrätten i Jönköping har nu dömt Mullsjö kommun att betala 210 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten fann att Mullsjö kommun, genom att sluta avtal med städföretaget, hade genomfört en så kallad otillåten direktupphandling. Förvaltningsrätten gjorde bland annat bedömningen att kommunens invändningar om att interna meningsskiljaktigheter skulle ha fördröjt möjligheten att företa ett upphandlingsförfarande i enlighet med LOU var en händelse som kommunen själv hade kunnat råda över. Invändningen kunde därmed inte utgöra skäl för undantag från skyldigheten att annonsera upphandlingen enligt LOU.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas av Mullsjö kommun fram till 9 mars 2015.

Senast uppdaterad:

Relaterad information