Momsregler påverkar konkurrensen vid paketdistribution

Publicerad

Den befrielse från momsplikt på paketdistribution som Postnord har påverkar konkurrensen gentemot konkurrerande företag. När konkurrensen på paketmarknaden utvecklas kan innehållet i samhällsuppdraget behöva ses över.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över utredningen ”Till sista utposten – En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle”.

Bättre statistik och marknadsdata skapar förutsättningar för att Post- och telestyrelsen (PTS) ska kunna analysera marknadsutvecklingen och vid behov föreslå lämpliga förändringar i samhällsuppdraget på paketmarknaden.

Enligt ett beslut från EU-domstolen kan posttjänster inom samhällsuppdraget inte belastas med moms. Det gör att Postnord inte har momsplikt, vilket andra konkurrerande företag som distribuerar paket har. Detta påverkar konkurrenssituationen på marknaden. Allt eftersom konkurrensen på paketmarknaden utvecklas kan innehållet i samhällsuppdraget behöva ses över, framhåller Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information