Möjligt ställa villkor i nivå med svenska kollektivavtal

Pressmeddelande

Konkurrensverket publicerar en rapport om upphandlande myndigheters möjligheter att inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader som utförs i Sverige.

Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller om det är möjligt att inkludera kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling, har under lång tid varit omdiskuterad i Sverige. För att ge upphandlande myndigheter stöd i denna fråga initierade Konkurrensverket 2014 ett projekt som nu resulterat i en rapport: Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Rapporten identifierar vilka rättsliga möjligheter som finns att beakta arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling, samt hur upphandlande myndigheter som önskar genomföra upphandlingar med sådana villkor praktiskt kan gå till väga. Konkurrensverket anser däremot inte att är tillåtet för upphandlande myndigheter att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden.

– Frågan om och hur upphandlande myndigheter kan genomföra upphandlingar med krav och villkor i nivå med svenska kollektivavtal är i dagsläget förenad med både juridiska oklarheter och praktiska svårigheter, vilka rapporten belyser. Vi ser ett fortsatt behov av stöd i dessa frågor till upphandlande myndigheter, även vad gäller uppföljning och utvärdering av erfarenheterna inom detta område, säger Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Lisa Sennström, sakkunnig, tfn 08-586 217 23

Senast uppdaterad:

Relaterad information