Möjligt att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandling

Pressmeddelande

Att ställa arbetsrättsliga krav i samband med större offentliga upphandlingar är både möjligt och rimligt. Det kan till exempel handla om villkor som motsvarar kollektivavtal. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen. Samtidigt framhåller myndigheten att man inte ska underskatta det merarbete detta kan leda till för upphandlare och leverantörer.

Det är möjligt för alla upphandlande myndigheter – kommuner, landsting och staten – att ställa arbetsrättsliga villkor i samband med offentlig upphandling. Rätt utformat kan det därigenom ställas villkor i linje med svenska kollektivavtal. Det framhåller Konkurrensverket i samband med att ett remissvar lämnas till regeringen på delbetänkande från utredningen ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal”.

– Det är rimligt att säkerställa att de som gör affärer med kommuner, landsting och staten använder sig av schyssta villkor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ifrågasätter dock utredningens bedömning att det är tillåtet att ställa större krav på svenska leverantörer jämfört med leverantörer som använder utstationerad arbetskraft. Likabehandlingsprincipen sätter stopp för detta, menar myndigheten.

I remissvaret till regeringen avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag att en leverantör ska säkerställa att samtliga led i underleverantörskedjan följer de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren. Sådana villkor är i praktiken inte möjliga att följa upp och kan dessutom medföra att många leverantörer kan komma att avstå från att lämna in anbud. Underleverantörer är ofta mindre företag, och de ställs då helt utanför upphandlingen.

Konkurrensverket föreslår också att det efter en tid görs en utvärdering av hur de nya reglerna påverkat upphandlande myndigheter och leverantörer.

– Om utredarens förslag genomförs kan det innebära en ökad arbetsbörda för upphandlare och leverantörer, och det kan då särskilt drabba mindre företag. Det är därför viktigt att redan nu förutse en uppföljning och utvärdering av regelverkets effekter för att vid behov kunna utveckla det i rätt riktning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Senast uppdaterad:

Relaterad information