Misstänkt otillåtet samarbete mellan bussreseföretag

Publicerad

Konkurrensverket kan härmed bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag i bussresebranschen i södra Sverige. Företagen är verksamma på marknaden för guidade bussresor i Europa.

Konkurrensverket har anledning att misstänka att företagen i fråga överträtt konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag.

De indikationer som finns på att det kan ha förekommit otillåtet samarbete har gjort att Stockholms tingsrätt gett Konkurrensverket tillstånd att göra oanmälda besök, så kallade gryningsräder, för att säkra ytterligare bevis i ärendet.

Att företag besökts av Konkurrensverket genom så kallade gryningsräder betyder inte att företagen gjort sig skyldiga till en överträdelse av konkurrenslagen och/eller EG-fördraget.

Undersökningen på plats hos företagen är endast ett inledande steg i en utredning. Konkurrensverkets fortsatta utredning får visa om det finns grund för misstankarna att det kan ha förekommit överträdelser av konkurrenslagen.

Relaterad information