Mindre papperskrångel vid gränsöverskridande upphandlingar

Publicerad

För att göra det lättare att lämna anbud vid offentlig upphandling i andra EU-länder har EU-kommissionen tagit fram ett nytt verktyg, e-CERTIS.

Verktyget innehåller detaljerad information om certifikat, bevis och attester och har bland annat som syfte att underlätta jämförelse mellan motsvarande dokument i olika medlemsstater. Ett intyg som krävs in vid en offentlig upphandling i ett EU-land har inte alltid en exakt motsvarighet i ett annat land. Detta ska i sig inte hindra en leverantör från att lämna anbud över nationsgränser inom unionen.

Verktyget, som går under namnet e-CERTIS, är ett informationsverktyg som syftar till att såväl upphandlande myndigheter som leverantörer ska få tillgång till detaljerad information och kunna identifiera dokument som används eller är nödvändig för kvalificering av leverantörer i de olika medlemsstaterna och matcha den med lokala motsvarigheter. Det kan till exempel handla om dokument som visar att vissa befattningshavare i företag inte varit fällda för viss brottslighet, eller att företagen är registrerade och att det betalat skatt.

Information om de nationella certifikaten och intygen tillhandahålls och uppdateras av ansvariga myndigheter i respektive land. För Sveriges räkning har Konkurrensverket och Kammarkollegiet tagit fram det material som ingår i databasen.

Databasen e-CERTIS finns på alla EU-språk.

Relaterad information