Miljöstyrningsrådet blir en del av Konkurrensverket

Publicerad

Den 11 juni fattade riksdagen beslut om att flytta Miljöstyrningsrådets verksamhet med hållbar upphandling till Konkurrensverket i enlighet med regeringens förslag i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Beslutet bygger på regeringens ambition om att samla all statlig upphandlingsstödjande verksamhet hos Konkurrensverket. Den 1 juli ska Miljöstyrningsrådets verksamhet vara på plats på Konkurrensverket.

– Vi vill bygga ett upphandlingsstöd i världsklass och då är hållbarhetsfrågorna en central pusselbit, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar till beslutet.

Relaterad information