Migrationsverket krävs på böter för otillåten upphandling

Pressmeddelande

Migrationsverket ska betala 5,5 miljoner i böter eftersom ett förvar i Åstorp byggdes utan att byggarbetet konkurrensutsattes genom annonsering. Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

Ombyggnaden av Migrationsverkets anläggning för förvarstagna utlänningar skulle ha utannonserats så att fler företag hade haft möjlighet att lägga anbud. I stället gjordes en direktupphandling utan annonsering. Slutsumman hamnade på närmare 69 miljoner kronor.

– Det är viktigt att skattepengar används effektivt. Det sätt upphandlingsreglerna uppställer för att detta ska uppnås är att öppet konkurrensutsätta offentliga upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det avtal som är centralt i ärendet kallades av Migrationsverket för ett ”hyreskontrakt”. När myndigheter hyr lokaler kan sådana kontrakt vara undantagna från upphandlingsreglerna. Men i detta fall var ombyggnadsarbetena som leverantören utförde åt Migrationsverket så omfattande att avtalet måste ses som en byggentreprenad, och alltså måste upphandlas enligt regelverket. Migrationsverket har i detta fall inte följt upphandlingsreglerna och därför begär Konkurrensverket att Förvaltningsrätten i Linköping beslutar om en kännbar upphandlingsskadeavgift.

Statliga myndigheter och kommuner som inte följer upphandlingsreglerna kan krävas på böter (upphandlingsskadeavgift). Detta är möjligt efter en skärpning av upphandlingsreglerna förra året. Detta är andra ärendet där Konkurrensverket tar en olaglig direktupphandling till domstol med krav på sådana böter. Det första ärendet gällde det statliga företaget Akademiska hus som inte heller följt upphandlingsreglerna.

– Det allmänna köper varje år in varor och tjänster för över 500 miljarder kronor. Om upphandlingsreglerna inte följs finns inga garantier för att pengarna används på det mest effektiva sättet eller att alla anbudsgivare ges lika möjlighet att tävla om dessa uppdrag, säger Dan Sjöblom.

– Det är en prioriterad uppgift för oss på Konkurrensverket att se till att offentliga upphandlingar sköts effektivt och enligt reglerna. Vi kommer att fortsätta att ta ärenden till domstol där kommuner eller statliga myndigheter inte följer reglerna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Relaterad information