Migrationsverket genomförde otillåten direktupphandling

Publicerad

Ombyggnaden av Migrationsverkets förvar skulle ha föregåtts av en offentlig upphandling. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Migrationsverket har, utan att i förväg ha annonserat affären, tecknat ett kontrakt som är ett byggentreprenadkontrakt. Detta har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut. Migrationsverket menar att kontraktet gäller hyra av lokal, och att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte är tillämplig.

Konkurrensverket anser att kontraktet inte är ett hyreskontrakt, bland annat eftersom fastigheten byggs om enligt Migrationsverkets krav och eftersom en förvarsenhet har en mycket speciell karaktär som andra hyresgäster knappast är intresserade av att hyra. Beslutet ingår i Konkurrensverkets projekt där en kartläggning av byggentreprenader görs.

Relaterad information