Migrationsverket får böter för felaktig upphandling

Pressmeddelande

Migrationsverket ska betala 5,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att myndigheten genomfört en ombyggnation av en hyreslokal utan annonsering och konkurrensutsättning. Konkurrensverkets krav på böter har slagits fast i domstol.

Konkurrensverket krav på kännbara böter har i alla delar fått bifall av Förvaltningsrätten i Linköping.

– Det är glädjande att domstolen så tydligt visat att otillåtna direktupphandlingar inte accepteras. Det är också en viktig signal att domstolen har gått på Konkurrensverkets linje för sättet att beräkna böterna som ska dömas ut när myndigheter gör otillåtna direktupphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

När Migrationsverket byggde om en förvarsanläggning i Åstorp i Skåne gjordes ingen annonsering av upphandlingen. Avtalet, till ett värde av cirka 69 miljoner kronor, skrevs utan att upphandlingen konkurrensutsattes. Konkurrensverket menade att avtalet är en otillåten direktupphandling, och domstolen går på samma linje.

Lagen om offentlig upphandling skärptes 2010 och nu finns en möjlighet för Konkurrensverket att ta myndigheter till domstol och kräva böter/upphandlingsskadeavgift om reglerna inte följts. Otillåten direktupphandling, där upphandling gjorts utan annonsering och konkurrensutsättning, är ett exempel på sådan överträdelse.

Detta är den andra domen där Konkurrensverket på eget initiativ tagit frågan till domstol och krävt böter. Den tidigare rörde Försvarsmakten. Just nu väntar ett flertal ärenden på avgörande i olika förvaltningsdomstolar.

– Upphandlinsreglerna finns för att skapa garantier för att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Läs domen från Förvaltningsrätten i Linköping, Mål nr 3834-11 (5 Mb)

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

Relaterad information