Mer stöd och effektiv tillsyn

Publicerad

Konkurrensverkets nya organisation erbjuder ett samlat och mer slagkraftigt upphandlingsstöd, samtidigt som tillsynsrollen på både upphandlings- och konkurrensområdena värnas. Det framhöll Hanna Witt, avdelningschef för tillsynsavdelningen, om Konkurrensverkets nya organisation vid Konkurrensrättsforum.

Den nya och förstärkta organisationsstrukturen syftar till att stötta renodling och göra det möjligt för ett effektivt informationsflöde mellan de två funktionerna stöd och tillsyn. Detta är viktigt eftersom tillsynsinsatser kan inspirera stödinsatser och minska risken för ytterligare tillsynsärenden av samma slag. Samtidigt kan stödsidan identifiera behov för områden som bör prioriteras på tillsynssidan.

Hanna Witt talade också om de synergier som finns för myndigheten att både jobba med konkurrens och upphandling och beskrev övergripande prioriteringar och aktiviteter för tillsynsverksamheten under 2014.

Relaterad information