Mer effektiv lagtillämpning med ökad beslutanderätt

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar beskedet att regeringen nu utreder en ökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som rör  konkurrenslagen.

– En ökad beslutanderätt innebär att vi kan få snabbare avgöranden i våra tillsynsärenden. Det är bra för konsumenter och brukare av de varor och tjänster vi utreder. En ökad beslutanderätt innebär att ordningen i Sverige blir mer lik den som redan gäller inom EU-länderna i övrigt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Utredningen ska redovisa sitt betänkande den 12 maj 2016.

Senast uppdaterad:

Relaterad information