Maxböter för otillåten upphandling

Publicerad

Förvaltningsrätten i Stockholm går på samma linje som Konkurrensverket och dömer Stockholms läns landsting att betala tio miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Målet gäller en otillåten upphandling i samband med att ett ramavtal om hemsjukvård förlängdes utan att någon konkurrensutsättning med annonsering gjordes. Kontraktsvärdet beräknas till 313 miljoner kronor.

Det utdömda bötesbeloppet, tio miljoner kronor, är det högsta belopp som kan dömas ut enligt upphandlingsreglerna.

Detta är fjärde gången under hösten 2015 som en förvaltningsdomstol beslutat att fälla landstinget på grund av otillåten direktupphandling. De tidigare avgiftsbeloppen har uppgått till sammanlagt 1 120 000 kronor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information