Marknadsdomstolen prövar offentliga konkurrensbegränsningar för första gången

Publicerad

Konkurrensverket stämde år 2011 kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt för att ha brutit mot konkurrenslagen. Konkurrensverket vill att den friande domen från Stockholms tingsrätt ändras och på onsdag den 20 november inleds förhandlingen i marknadsdomstolen som är högsta instans.

Enligt Konkurrensverket, bröt Räddningstjänsten Dala-Mitt mot konkurrenslagen när ett konkurrerande företag vägrades tillträde till ett övningsfält. Därmed stängdes konkurrenten ute från möjligheten att lägga bästa möjliga anbud vid fem upphandlingar av utbildning för deltidsbrandmän.

Det här ett av de första målen när Konkurrensverket stämt en offentlig aktör för att ha begränsat konkurrensen och det allra första som nu kommer upp i marknadsdomstolen. I somras vann Konkurrensverket ett mål i tingsrätten om offentlig säljverksamhet  som gällde Skelleftebuss. Det överklagades inte och Skelleftebuss har nu sex månader på sig att sluta med sin konkurrensbegränsande beställningstrafik med buss.

I målet mot Räddningstjänsten Dala-Mitt pekade Konkurrensverket i överklagandet till marknadsdomstolen på att tingsrätten ställt upp felaktiga och orimligt höga beviskrav. Målet håller på i två veckor med fyra rättegångsdagar och ett antal personer ska höras i domstolen, bland annat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Räddningstjänsten Dala-Mitt och konkurrenten.

Relaterad information