Marknadsdomstolen om MRF-Bärgarna och Assistancekåren

Pressmeddelande

Marknadsdomstolen går på samma linje som Stockholms tingsrätt i målet mot föreningen MRF-Bärgarna och Assistancekåren Sweden AB.

Konkurrensverket menade att MRF-Bärgarna och dotterbolaget Assistancekåren gjort sig skyldiga till otillåtet prissamarbete. Ett flertal klagomål hade kommit till Konkurrensverket om detta.
Marknadsdomstolen anser att Konkurrensverket inte visat att ett styrelsebeslut hos MRF-Bärgarna om prissamverkan varit bindande för medlemmarna. Domstolen har därför inte prövat frågan om prissamverkan.
– Konkurrensverket kan konstatera att beviskraven som Marknadsdomstolen ställt är höga, och ska så vara. Trots ett tydligt skriftligt bevis i form av beslut i ett styrelseprotokoll så har Marknadsdomstolen ogillat verkets talan. Domen har konsekvenser för möjligheterna att ingripa mot karteller och reser viktiga frågor om bevisning, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.
Under år 2002 fick Konkurrensverket flera klagomål riktade mot bilbärgningsföretag inom Assistancekåren Sweden AB och Föreningen MRF-Bärgarna. En utredning startades och i januari 2003 genomfördes oanmälda besök, så kallade gryningsräder, hos några bolag för att säkra bevis.
Utredningen visade att MRF-Bärgarna och Assistancekåren, enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldiga till otillåtet prissamarbete. Därför lämnades en stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt i oktober 2004 med yrkande om konkurrensskadeavgift.
Hösten 2006 ogillade Stockholms tingsrätt Konkurrensverkets talan. Tingsrätten ansåg det inte visat att medlemmarna skulle få del av styrelsens prisbeslut. Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen.


För ytterligare information, kontakta:
Eva Berndtsson, byråchef, tfn 08-700 16 04
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 

Relaterad information