Marknadsdomstolen går på Konkurrensverkets linje och frågar inte EU-domstolen

Publicerad

Marknadsdomstolen går på Konkurrensverkets linje och avslår Assa Abloys begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

I mars 2014 gav Stockholms tingsrätt Konkurrensverket rätt att genomföra en utökad undersökning på tidigare speglat material som hämtats från en gryningsräd hos Assa Abloy i november 2013. Assa Abloy överklagade och begärde att frågor skulle skickas till EU-domstolen. Konkurrensverket har motsatt sig detta och har inte sett något behov av förhandsavgörande från EU-domstolen, eftersom det inte fanns någon EU-rättslig tolkningsfråga som måste avgöras för att Marknadsdomstolen ska kunna fatta beslut i ärendet.

Marknadsdomstolen har nu meddelat att de europarättsliga frågor som kan komma att aktualiseras i målet kan bedömas med ledning av de principer som redan har utvecklats i rättspraxis. Därför föreligger det inga skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information