Mångfald höjer vårdkvaliteten

Publicerad

Det som är avgörande för att åstadkomma en kvalitetshöjande konkurrens inom primärvården är mångfalden av aktörer. Den slutsatsen presenteras i en uppdragsforskningsrapport.

Författarna till rapporten har haft i uppdrag av Konkurrensverket att identifiera och analysera hur inträdeshinder för nya aktörer inom primärvården har utvecklats efter införandet av valfrihetsreformen.

Relaterad information