Många konkurrensproblem kan rättas till snabbt

Pressmeddelande

Många kommuner och myndigheter har ändrat sina arbetssätt efter det att Konkurrensverket inlett undersökning om misstänkt överträdelse av reglerna om konkurrensbegränsande säljverksamhet. Det visar en ny rapport som Konkurrensverket gjort.

Företag som känner att de möter oschyst konkurrens från kommunal eller statlig säljverksamhet kan vända sig till Konkurrensverket. Det finns ett förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen sedan 2010.

I en ny rapport med titeln ”Frivilliga åtgärder i offentlig säljverksamhet” visar det sig att många – 25 stycken – kommuner eller andra myndigheter ändrat sitt beteende efter det att Konkurrensverket har inlett en utredning. Det innebär att ett stort antal ärenden kan avslutas relativt snabbt och utan alltför resurskrävande utredningsinsatser.

– Det lönar sig för företag som upplever sig drabbat av snedvridande konkurrens från kommun eller annan myndighet att vända sig till Konkurrensverket. Det säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

De klagomål som kommer till Konkurrensverket kan handla om en rad olika verksamheter som till exempel restauranger, gym, spolning av ledningar, tolkförmedling, eller försäljning av bryggor. De som klagar är privata företag som upplever att de inte kan konkurrera på samma villkor som kommunen eller en statlig myndighet.

– Vårt tillsynsarbete är effektivt och lagstiftningen har effekt. När kommuner och andra myndigheter väljer att frivilligt ändra sitt beteende så går det att lösa den här typen av konkurrensproblem relativt snabbt, säger Rikard Jermsten.

För att kunna ge vägledning till företag, kommuner och myndigheter är det viktigt att kunna visa hur reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet bör tolkas. När problem rättas till, och ärenden avslutas utan fortsatt utredning och eventuell domstolsprocess, är det viktigt att tydligt formulera och dokumentera vilka åtgärder som utförts.

– Med tydlig dokumentation kan vi följa upp att den offentliga aktören faktiskt har ändrat sitt beteende och dessutom ge värdefull vägledning till andra kommuner och myndigheter hur vi tolkar reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Staffan Martinsson, projektledare, tfn 08-700 15 30

Senast uppdaterad:

Relaterad information