Malmö kommun får böter för felaktig upphandling

Publicerad

Malmö kommun ska betala 170 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling. Det är Förvaltningsrätten i Malmö som beslutat om böterna efter krav från Konkurrensverket.

Konkurrensverket ser allvarligt på otillåtna direktupphandlingar och vände sig till förvaltningsrätten och krävde att Malmö kommun skulle betala böter/upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrättens dom går helt på Konkurrensverkets linje både vad gäller beräkningen av avtalets värde och bedömningen av överträdelsens allvarlighet. Den utdömda upphandlingsskadeavgiften, 170 000 kronor, är det belopp som Konkurrensverket hade yrkat.

Bakgrund

När Malmö kommun tecknade avtal om väghållning skedde det utan annonsering och konkurrensutsättning som lagen kräver. Efter att en potentiell leverantör klagade på upphandlingsbeslutet har Förvaltningsrätten i Malmö, och därefter Kammarrätten i Göteborg, slagit fast att det var fråga om en otillåten direktupphandling som kommunen gjort sig skyldig till och därför förklarades avtalet ogiltigt. Konkurrensverket ansökte därefter på eget initiativ om att förvaltningsrätten skulle utdöma upphandlingsskadeavgift för den otillåtna direktupphandlingen.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Malmö den 9 juli 2012. Förvaltningsrättens målnummer är 4137-12 E. Läs domen  (930 kb)

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

Relaterad information