Mäklare kan få erbjuda fler tjänster

Publicerad

De föreslagna ändringarna i fastighetsmäklarlagen är väl avvägda och syftar till att ge konsumenter ett gott skydd samtidigt som fastighetsmäklare ges goda förutsättningar att bedriva verksamhet. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen om förslaget till ny fastighetsmäklarlag.

Genomförs förslagen finns förutsättningar för en ökad konkurrens. Konkurrensverket menar att det är bra att förbudet mot sidoverksamhet slopas. Det kan till exempel gälla att mäklare förmedlar lån, försäkringar eller andra produkter. Sidotjänster ska registreras och konsumenter ska upplysas om dem.

Konkurrensverket är däremot kritisk till förslaget att Fastighetsmäklarnämnden på ansökan av en fastighetsmäklare ska meddela förhandsbesked om ett visst förfaringssätt står i överensstämmelse med god fastighetsmäklarsed eller inte. Sådana förhandsbesked leder till ökat resursbehov hos tillsynsmyndigheten samtidigt som de kan verka hämmande på konkurrensen, dynamiken och utvecklingen på marknaden, menar Konkurrensverket.

Relaterad information