Lunds kommun krävs på upphandlingsböter för otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Lunds kommun krävs på 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att inte ha följt reglerna för offentlig upphandling. Konkurrensverket går nu till domstol med krav att en avgift döms ut för en otillåten direktupphandling.

Lunds kommun annonserade en upphandling av maskindiskmedel och service av diskmaskiner samma månad som det gällande avtalet löpte ut. Upphandlingen kom senare att avbrytas. Eftersom kommunen inte påbörjade upphandlingen i tid förlängde kommunen det tidigare avtalet vid två tillfällen för att leveranserna inte skulle upphöra. Kommunen menade att den hamnat i synnerlig brådska till följd av oförutsedd personalomsättning.

Konkurrensverket vänder sig mot den andra förlängningen, som dessutom fortfarande gäller, och anser att kommunen inte har haft rätt att fortsätta att köpa maskindiskmedel och service av diskmaskiner från samma leverantör utan föregående annonsering. Förlängningsavtalet utgör därför en otillåten direktupphandling.

– När det gäller kända och förutsebara behov måste den upphandlande myndigheten ta ansvar och annonsera upphandlingar med god framförhållning. Om en upphandlande myndighet tvingas till en otillåten direktupphandling måste den begränsa den tid som direktupphandlingen gäller under, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig till Förvaltningsrätten i Malmö med kravet att domstolen dömer Lunds kommun att betala böter/upphandlingsskadeavgift på 250 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Ola Billger, kommunikationschef, tfn 08-700 15 51 eller 076-542 15 51
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information