Lunds kommun döms till upphandlingsböter för långsamt agerande

Publicerad

Förvaltningsrätten i Malmö har dömt Lunds kommun att betala 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Domstolen finner att kommunen har brustit i sin framförhållning och agerat på ett sätt som gjort att det direktupphandlade avtalet fick gälla under onödigt lång tid.

Lunds kommun annonserade i oktober 2013 en upphandling av maskindiskmedel och service av diskmaskiner samma månad som det då gällande avtalet löpte ut. Upphandlingen avbröts efter sju månader och kom att annonseras igen först efter ytterligare sju månader. För att leveranserna inte skulle upphöra under tiden tecknade kommunen ett avtal som gällde tillsvidare med den befintliga leverantören. Kommunen menade bland annat att det var en oförutsedd personalomsättning som försatte kommunen i situationen.

Förvaltningsrätten i Malmö håller inte med kommunen. Enligt domstolen var det omständigheter som legat inom kommunens kontroll såsom bristande planering, organisation och agerande som tvingat fram den otillåtna direktupphandlingen. Förvaltningsrätten anser att kommunen var försenad redan vid annonseringstillfället och det blev inte bättre av att upphandlingen kom att avbrytas anmärkningsvärt sent och att det tog omotiverat lång tid innan upphandlingen annonserades på nytt.

Domstolen bedömer att kommunens agerande gjorde att det direktupphandlade avtalet fick gälla under onödigt lång tid och beslutar att kommunen ska betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information