Luftfartsverket får inte gynna de stora taxibolagen på Arlanda

Pressmeddelande

Konkurrensverket har beslutat ålägga Luftfartsverket att inte genomföra den planerade förändringen av kö- och framkallningssystem vid Terminal 2 och Terminal 5.

Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite på 750 000 kronor. Ändringen skulle ha trätt i kraft den 27 oktober och gynnat de största taxibolagen i Stockholm och missgynnat alla andra bolag. Konsumenternas valmöjligheter skulle ha minskat, liksom möjligheterna till priskonkurrensen.

Luftfartsverket har bland annat framfört miljöargument som skäl för sina åtgärder. Konkurrensverket kan inte finna att konsumenternas möjlighet att välja miljöbilar skulle förbättras av de planerade åtgärderna.

Ett flertal taxibolag har lämnat in klagomål till Konkurrensverket och menat att LFV har missbrukat sin dominerande ställning, något som är förbjudet enligt konkurrensreglerna. Vid Terminal 5 skulle fyra av fem filer för taxibilar mot Stockholm få disponeras enbart av de tre största bolagen, enligt Luftfartsverkets förslag.

Konkurrensverkets bedömning är att Luftfartsverkets agerande leder till minskad konkurrens och därmed sämre valmöjlighet för taxikunder vid Arlanda flygplats. Därför har Konkurrensverket beslutat att Luftfartsverket inte får införa den planerade omfördelningen av kö- och framkallningssystem. Beslutet är tillfälligt i avvaktan på Konkurrensverkets slutgiltiga beslut.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Göran Karreskog, avdelningschef, tfn 08-700 16 74

Relaterad information