Lönsamma energibesparingar ska inte ha stöd

Publicerad

Ge inte stöd till redan lönsamma energibesparingar. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över utredningen "Ett energieffektivare Sverige".

Konkurrensverket ger sitt fulla stöd till ambitionen att använda energi effektivare. Stöd till olika energisparåtgärder kan i vissa fall också vara motiverade. Däremot är Konkurrensverket kritiskt till att ge stöd till energisparåtgärder som redan är privatekonomiskt lönsamma.

I Konkurrensverkets remissvar till regeringen heter det bland annat att utredningen inte ger underlag för att bedöma hur målen för energieffektivisering ska nås på bästa sätt.

Relaterad information