Lättare köpa giftfritt till förskolan

Pressmeddelande

Det ska vara lätt att köpa giftfria möbler, textilier, leksaker och köksutrustning till förskolorna. Konkurrensverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som ska hjälpa kommuner att ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga kemikalier när de gör upphandlingar till förskolan. 

Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag.

En stor del av sin vakna tid vistas barnen på förskolan. Många kommuner har antagit planer för att skapa en så giftfri förskola som möjligt. För att underlätta för kommuner att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas till förskolan lanserar nu Konkurrensverket nya krav för leksaker och köks- och serveringsutrustning samt uppdaterade krav för möbler och textilier.

– Giftfri förskola är ett efterfrågat område och nu kan vi erbjuda färdiga krav som är möjliga att använda för de som vill minska innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter på förskolan, säger Dan Sjöblom generaldirektör vid Konkurrensverket.

Kraven är framtagna tillsammans med expertgrupper för respektive produktområde där representanter från branschen, upphandlande myndigheter, miljöorganisationer och leverantörer ingår. Kraven är frivilliga att använda och finns framtagna på basnivå, och för en del krav finns även avancerad nivå.

– Upphandlare ska kunna använda kravnivå utifrån sina behov, målsättningar och tillgängliga resurser. Kraven går naturligtvis att använda både för upphandling till förskolan och till annan offentlig verksamhet, säger Anna Christiansson, projektledare på Konkurrensverket.

Konkurrensverket kommer, tillsammans med Kemikalieinspektionen, att sprida information till upphandlare och förskolor om de nya kraven. Som ett led i detta lanseras interaktiva vägledningar inför sommaren.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Anna Christiansson, projektledare, tfn 08-586 21 726

Den 5 maj kl 08.00 arrangerar Konkurrensverket ett frukostseminarium med anledning av lanseringen av kravpaketet för Giftfri förskola.

Senast uppdaterad:

Relaterad information