Låt priset på elcertifikat förbli fritt

Publicerad

Stör inte den fria prisbildningen på elcertifikatmarknaden genom att exempelvis införa ett pristak. För att en så ingripande åtgärd ska vara motiverad krävs någon form av påvisbart marknadsmisslyckande.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Däremot anser Konkurrensverket att en ökad flexibilitet, genom utökade lånemöjligheter, i uppfyllandet av kvotplikten kan vara motiverad om målsättningen är att skydda elkunderna mot höga elcertifikatpriser.

Konkurrensverket betonar bland annat även det önskvärda i att elcertifikatmarknaden utvidgas till att omfatta andra länder samt att den elintensiva industrins undantag från kvotplikten framstår som svårmotiverat och därmed bör avskaffas. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen med anledning av Energimyndighetens översyn av systemet för elcertifikat.

Relaterad information