Lantmäteriet följer uppmaning från Konkurrensverket

Publicerad

I ett svar till Konkurrensverket ger Lantmäteriet besked att man i fortsättningen kommer att följa reglerna för offentlig upphandling. Ett tillsynsärende om olovlig direktupphandling avslutas därmed.

I september i år fattade Konkurrensverket beslut i ett tillsynsärende som rörde olovlig direktupphandling som Lantmäteriet gjort hos företagen Swedesurvey AB. Konkurrensverket beslutade då att förelägga Lantmäteriet att skriftligen redovisa vilka åtgärder som Lantmäteriet vidtar för att snarast avveckla avtalet.

Lantmäteriet har i ett svar till Konkurrensverket meddelat att avtalet med Swedesurvey AB har sagts upp.

Beskedet att Lantmäteriet i fortsättningen avser att följa regelverket gör att Konkurrensverket beslutat att avsluta ärendet.

Relaterad information