Lantmäteriet bryter mot lagen om offentlig upphandling

Publicerad

Lantmäteriets avtal om köp av programvara för geografiskt informationssystem strider mot lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket anser att köpet är en otillåten direktupphandling då Lantmäteriet inte kunnat visa att avtalet föregåtts av en offentlig upphandling. Konkurrensverket baserar sin bedömning på EU-domstolens strikta praxis som rör tillämpning av undantag från regelverket.

Relaterad information