Landstinget Kronoberg krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Landstinget Kronoberg ska dömas att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för felaktigt gjord upphandling. Det var en upphandling av konsulttjänster som gjordes utan att reglerna följdes.

Under hösten 2012 konstaterades det inom Landstinget Kronoberg att det fanns ett behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Därför beslutade landstinget bland annat att anlita konsulter för att effektivisera upphandlingen av varor och tjänster. Det sammanlagda värdet av kontraktet kan beräknas till cirka 2,7 miljoner kronor.

Landstinget Kronoberg skrev avtalet utan någon föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebar att inga andra konsultföretag fick möjlighet att lämna anbud. Enligt Konkurrensverkets uppfattning ska sådana avtal om konsultstöd som kommunen ingått annonseras enligt reglerna i LOU, och avtalet var därmed en otillåten direktupphandling.

– Enligt upphandlingsreglerna ska upphandlingar av den här storleken alltid annonseras och konkurrensutsättas. När fler leverantörer får möjlighet att lägga anbud ökar möjligheterna att göra bra affärer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Landstinget har under Konkurrensverkets utredning uppgett att avtalet visserligen borde ha upphandlats enligt LOU men att det var angeläget att snabbt kunna vidta åtgärder. Enligt landstingets uppfattning har det dock inte förelegat sådana skäl för att direktupphandling ska vara tillåten som anges i LOU.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Växjö med en ansökan om att domstolen beslutar att Landstinget Kronoberg ska betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information