Landstinget i Östergötland avser bryta mot upphandlingsreglerna?

Publicerad

Länsrätten i Östergötlands län har i en dom beslutat att upphandling ska genomföras då närsjukvården i Finspång ska överlåtas till en privat aktör.

Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget har därefter meddelat att avsikten är att  ändå låta en ny aktör ta över närsjukvården utan föregående upphandling.

– Att bortse från lagen om offentlig upphandling är en allvarlig överträdelse. Att dessutom göra det i strid med domstolens beslut gör det ännu allvarligare. Konsekvenserna av att inte följa domstolarnas utslag får långtgående konsekvenser, säger generaldirektör Claes Norgren.

Konkurrensverket har initierat en granskning av dessa förhållanden och anmodar nu Landstinget i Östergötland att förklara hur man avser förfara.

Relaterad information