Lämna synpunkter på utkast till vägledning för företagskoncentrationer

Publicerad

Konkurrensverket har tagit fram ett utkast till ändringar i vägledningen för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utkastet.

Den 1 januari 2018 får Konkurrensverket utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Vi har tidigare publicerat en promemoria där vi har beskrivit vilka åtgärder som vi kommer att införa med anledning av den utökade beslutanderätten.

Konkurrensverkets Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer innehåller information om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer. Syftet med vägledningen är att förbättra kännedomen om Konkurrensverkets prövning, bidra till ökad förutsägbarhet samt säkerställa förutsättningarna för ett gott samarbete mellan parterna och verket, så att utredningen kan bedrivas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Nu har vi tagit fram ett utkast till ändringar i vägledningen för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Utkastet har anpassats till genomförda lagändringar och de åtgärder som Konkurrensverket kommer att införa med anledning av den utökade beslutanderätten.

Om du har synpunkter på utkastet är du välkommen att skicka in dessa till konkurrensverket@kkv.se senast den 22 december 2017.

Relaterad information