Lämna synpunkter på Konkurrensverkets upphandlingskriterier för en giftfri förskola

Pressmeddelande

Konkurrensverket har ett regeringsuppdrag om att hjälpa kommuner att upphandla för en Giftfri förskola. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa kommunernas upphandlare att ställa relevanta hållbarhetskrav i upphandling av produkter som används inom förskolan. Nya och uppdaterade upphandlingskriterier utvecklas därför nu inom produktområdena möbler, leksaker, textilier samt köks- och serveringsutrustning.

Alla intresserade kan lämna synpunkter på kriterierna för Giftfri förskola från 23 februari till 18 mars 2015.

– Ett viktigt steg i vår kriterieutvecklingsprocess består av kvalitetssäkring och en bred förankring där vi inhämtar synpunkter från berörda intressenter. De här kriterierna blir en hjälp för de kommuner som väljer att arbeta mot miljömålet Giftfri miljö berättar Annie Stålberg, enhetschef på enheten Policystyrning.

Vi är särskilt intresserade av synpunkterna på om kriterierna är praktiska att använda ur ett upphandlings- eller anbudsgivarperspektiv och relevanta ur hållbarhetssynpunkt.

– De färdiga kriterierna kommer att publiceras på Konkurrensverkets webbplats den 4 maj i form av upphandlingskriterier tillsammans med Konkurrensverkets övriga upphandlingskriterier, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket.

Upphandlingskriterierna är frivilliga att använda och arbetas fram i tre olika nivåer tillsammans med expertgrupper bestående av representanter från kommuner, leverantörer, branschorganisationer och miljöorganisationer. På Konkurrensverkets webbplats finns mer information om hur du går till väga för att lämna synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:
Susanne Lång, biträdande kommunikationschef, tfn 08 586 21 721 eller 076 502 17 21
Anne Lagerqvist, sakkunnig, tfn 08 700 15 08
Annie Stålberg, enhetschef, tfn 08 586 217 07

Senast uppdaterad:

Relaterad information