Laholm krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Laholms kommun har upphandlat it-tjänster på ett otillåtet sätt. Konkurrensverket vänder sig därför till domstol med krav att kommunen döms att betala 80 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Laholms kommun har upphandlat it-tjänster för över en miljon kronor utan att annonsera upphandlingen. Det innebär att konkurrerande företag inte fått möjlighet att lägga anbud. Därmed har kommunen gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Kommunen bedömde att kostnaden för det aktuella uppdraget skulle understiga direktupphandlingsgränsen som vid den här tiden uppgick till 505 800 kronor. Under utförandet visade det sig dock att kostnaderna blev betydligt högre än så. Sammanlagt fakturerades drygt en miljon kronor innan uppdraget var slutfört.

– När en upphandlande myndighet planerar att ingå ett avtal är det viktigt att den har en god framförhållning och är noggrann vid sin bedömning av hur högt kontraktsvärdet kan förväntas bli. Detta gäller särskilt när projekt genomförs på löpande räkning utan att något takbelopp överenskommits i förväg, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

När myndigheten bedömer att värdet av ett visst kontrakt kan förväntas vara under direktupphandlingsgränsen, och därför inte annonserar upphandlingen, måste man vara medveten om och göra en realistisk bedömning av risken att projektbudgeten kan behöva utökas så mycket att kontraktsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg med kravet att Laholms kommun ska betala böter/ upphandlingsskadeavgift på 80 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Senast uppdaterad:

Relaterad information