Lägg amorteringskrav på bankerna – inte låntagarna

Pressmeddelande

Om ett amorteringskrav på bolån ska införas bör det gälla per bank, inte per låntagare. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar.

För att konkurrensen ska kunna upprätthållas måste det finnas en möjlighet för banker och andra kreditinstitut att kunna erbjuda olika villkor till sina kunder. Med det förslag som hittills presenterats tas den möjligheten bort, framhåller Konkurrensverket.

– Om alla banker tvingas ha samma villkor för hur varje enskild kund ska amortera på sina bolån så försämras möjligheterna till konkurrens, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har i sitt yttrande till regeringen inte bedömt behovet av amorteringskrav i sig, utan fokuserat på hur sådana krav skulle kunna utformas för att inte försvaga konkurrensen. Bolånemarknaden är redan i hög grad koncentrerad och homogen. För att mildra effekterna av amorteringskrav föreslår Konkurrensverket att kravet baseras på varje bank eller kreditinstitut för sig, och inte på vilka villkor som ska gälla gentemot enskilda låntagare.

– Det är bättre att reglera bankerna i stället för bankernas avtal med sina kunder. Med vårt förslag blir det möjligt att konkurrera med olika villkor även framöver, samtidigt som inlåsningseffekterna mildras, framhåller Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Senast uppdaterad:

Relaterad information