Lag om vårdval i alla landsting

Publicerad

Från 1 januari 2010 ska alla landsting införa vårdvalssystem. De ska också tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV).

Samtliga landsting ska efter årsskiftet införa valfrihetssystemet för primärvården. Hur det utformas bestäms av respektive landsting. Konkurrensverket ansvarar för att vårdvalssystemets effekter på konkurrensen följs upp och utvärderas.

Relaterad information