Kungsbacka gjorde upprepade felaktiga upphandlingar

Pressmeddelande

Kungsbacka kommun gjorde en otillåten direktupphandling när chefstjänster bemannades av extern konsult. Upphandlingen skulle, enligt Konkurrensverket, ha annonserats. Nu kräver Konkurrensverket att Kungsbacka kommun döms att betala 140 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– De bästa offentliga inköpen görs när fler leverantörer får möjlighet att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Under våren 2018 behövde Kungsbacka kommun ny chef till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Avtal slöts med ett företag för att genom en konsult tillgodose behovet. Uppdraget förlängdes därefter vid fyra tillfällen och kom med tiden att omfatta även chefstjänst för Byggnadsförvaltningen. Någon annonsering gjordes inte inför upphandlingen. Enligt Konkurrensverket är det fråga om en otillåten direktupphandling.

Upphandlingar av samma slag ska, enligt upphandlingsreglerna, räknas samman. I detta fall uppgick det sammanlagda värdet till 1 924 000 kronor, vilket överstiger gränsen för när en direktupphandling kan vara tillåten.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att domstolen dömer Kungsbacka kommun att betala 140 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, tfn 08-700 15 65 maria.anderssonmuller@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information