Kritik mot otillåten direktupphandling

Pressmeddelande

Stockholms bolag för skolfastigheter, SISAB, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor, vilket är långt över gränsen för direktupphandling utan annonsering.

Under sex år har SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, gjort otillåtna direktupphandlingar av bilpool. Genom att inte konkurrensutsätta upphandlingarna med öppen annonsering har andra leverantörer stängts ute från möjligheten att lägga anbud.

Mellan åren 2011 och 2016 direktupphandlade SISAB bilpool för över fem miljoner kronor. De har överskridit gränsen för direktupphandling varje år.

– Med en öppen annonsering, där fler leverantörer får möjlighet att lämna anbud, ökar möjligheterna att det blir det bästa avtalet till det bästa priset som vinner. Skattebetalarna vinner på att reglerna följs, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

– Den aktuella otillåtna upphandlingen har pågått i sex år. Det ser vi särskilt allvarligt på, säger Karin Lunning.

De aktuella lagöverträdelserna skedde för över ett år sedan, vilket innebär att Konkurrensverket inte kan vända sig till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Karin Montelius, sakkunnig, tfn 08-700 15 50

Senast uppdaterad:

Relaterad information